CautareBiologie

Inspector şcolar de specialitate:

Prof. Tămârjan Cristina - Declaratie avere / Declaratie interese

E-mail: tamarjan.cristina[at]isjialomita.ro


Rezultate finale - Concursul școlar național de Biologie ”George Emil Palade” - 5 mai 2018

Regulament de organizare și desfășurare a concursului școlar național de Biologie ”George Emil Palade” - etapa județeană 2017-2018

Precizări la Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului școlar național de Biologie ”George Emil Palade” - etapa județeană 2017-2018

Precizări privind organizarea și desfășurarea concursului școlar național de Biologie ”George Emil Palade” - etapa județeană 2017-2018

Rezultatele concursului de comunicări științifice

Concurs comunicări științifice pentru elevii din clasele liceale


Rezultatele calificării elevilor la etapa națională a olimpiadei de biologie 2018 - clasa - VII, IXXXIXII

Tabel nominal cu elevii calificați la etapa națională a Olimpiadei de Biologie, 1-6 aprilie 2018, jud. Neamț

Rezultate finale olimpiada de Biologie - etapa județeană 2018

Precizări privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de Biologie - etapa județeană 2017-2018


Regulamentul concursului de Biologie ”George Emil Palade”

Precizări la Regulamentul concursului de Biologie ”George Emil Palade”

Precizări desfășurare concurs de Biologie ”George Emil Palade”


Rezultate olimpiada judeţeana de biologie - 2014


Criterii de departajare a candidaţilor care au obţinut punctaje egale şi se află în situaţia calificării pentru etapa naţională a olimpiadei de biologie 2014


Plan managerial, Disciplina Biologie, 2013-2014

Grafic de monitorizare, control si evaluare prin inspectie scolara, Disciplina Biologie, sem. I, an scolar 2013-2014


Documente Biologie


Centrul metodic - Feteşti-Ţăndărei

Centrul metodic - Slobozia

Centrul metodic - Urziceni


Arii protejate - Ialomita


Plan managerial, Disciplina Biologie, 2012-2013

Grafic de monitorizare, control si evaluare prin inspectie scolara, Disciplina Biologie, sem. I, an scolar 2012-2013

Consiliul consultativ, Disciplina Biologie, 2012-2013

Responsabili centre metodice, Disciplina Biologie, 2012-2013