- informaţii despre cursurile aflate in derulare şi cele viitoare le gasiţi la Oferta de programe

- înscrierile la cursuri se pot face prin mail, fax sau personal la sediul CCD conform fişei de înscriere

 

 Oferta sintetica de programe 2021-2022Model de cerere se poate descărca de aici.

   Activitatea de formare continuă s-a mutat în online. Casa Corpului Didactic Ialomița vine în sprijinul cadrelor didactice și desfășoara cursuri avizate și acreditate, menite să contribuie la dezvoltarea personală și profesională a personalului didactic:

        Cursuri avizate :

Inscrierile pentru cursurile desfasurate online se fac prin completarea formularului online.

Nr. crt. Titlul programului Nr. ore Perioada Formatori Grup țintă vizat Taxa curs (lei)
1 Abilitarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar în vederea utilizării platformelor educationale 24 An școlar 2021-2022 Prof. Scheaua Liliana Cadre didactice din învățământul preuniversitar 90
2 Abilitarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar pentru predarea online a limbilor moderne 24 An școlar 2021-2022 Prof. State Nora-Florenta, Prof. ?tefan Maria-Cristina,Prof. Matache Adriana Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 90
3 Abilitarea cadrelor didactice în domeniul didacticii și metodicii disciplinei 40 An școlar 2021-2022 Inspectorii școlari aflați în funcție în anul școlar 2021-2022 Personal didactic din învățământul preuniversitar 145
4 Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din invatamantul primar pentru clasa pregătitoare 16 An școlar 2021-2022 Prof. Turcea Nicoleta-Cristina, Prof. Stoica Claudia-Valentina, Prof. Matache Gherghina,Prof. Gălbenuș Victoriana Cadre didactice din învățământul primar 60
5 Abilitarea profesorilor metodisti I.S.J. 16 An școlar 2021-2022 Inspectori școlari Cadre didactice cu statut de metodist I.Ș.J. 0
6 Abordarea multidisciplinară a copiilor cu CES 40 An școlar 2021-2022 Prof. Neagu Ioana Mădălina Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 145
7 Accesarea fondurilor nerambursabile de către institutiile de invatamant 40 An școlar 2021-2022 Prof. Fătu Mioara Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul de conducere din unitățile de învățământ (de preferat mai multe cadre didactice ale unei școli pentru a se putea constitui o echipă la nivelul instituției, pentru scrierea și implementarea proiectelor europene) 145
8 Administrarea retelelor de calculatoare si a laboratoarelor informatice 40 An școlar 2021-2022 Ing. Dumitru Alexandru Administratori ai re?elelor informatice din unită?ile de învă?ământ preuniversitar, personal didactic din unitățile de învățământ preuniversitar 145
9 Antreprenoriatul – metodă de incluziune socială 40 An școlar 2021-2022 Prof. Roman Florina, Prof. Prelucă Carmelușca-Rica Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 145
10 Aplicatii si instrumente digitale pentru predarea disciplinelor socio-umane 24 An școlar 2021-2022 Prof. Dinu Gica, Pr. Prof. Stanciu Dragoș-Gabriel, Prof. Crăciun Cătălin, Prof. Coteș Manuela-Nicoleta Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 90
11 Asigurarea internă a calitatii în unitatile de invatamant preuniversitar 40 An școlar 2021-2022 Prof. Man Octavian, Prof. Man Tiberiu Personal didactic, reprezentant al corpului profesoral sau al sindicatului reprezentativ, în CEAC 145
12 Competente digitale si legaturi sociale, în contextul digitalizării educatiei 40 An școlar 2021-2022 Prof. Simona Tonț Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 145
13 Comunicarea scrisa si verbală. Tehnici de redactare pentru comunicarea internă si externă 40 An școlar 2021-2022 Prof. Petre Liliana Personal didactic auxiliar care desfăsoară activităţi de secretariat în unităţile de învăţământ preuniversitar. 145
14 Consiliere si dezvoltare personala 24 An școlar 2021-2022 Prof. Tămârjan Cristina-Aurelia, Prof. Opriș Stela Cadre didactice care coordonează colective de elevi 90
15 Cultura organizationala de tip european in sistemul de invatamant european 40 An școlar 2021-2022 Prof. Vild Theodora, Prof. Buzea Ileana Personal didactic din invatamantul preuniversitar 0
16 Cultura sanatatii si securitatii în munca 40 An școlar 2021-2022 Prof. Man Octavian, Prof. Man Tiberiu Personal didactic/didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar 145
17 Dezvoltarea competen?elor de comunicare prin lectura si joc 40 An școlar 2021-2022 Prof. Vasluianu Sorina, Prof. Dumitru I. Adriana Personal didactic de predare 145
18 Dezvoltarea competentelor didactice de evaluare ale cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar 40 An școlar 2021-2022 Inspectorii școlari aflați în funcție în anul școlar 2021-2022 Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 145
19 Digitalizarea orei de limba si literatură română în contextul predării online 40 An școlar 2021-2022 Prof. Buzea Ileana, Prof. Vișan Valentina, Prof. Vancea Alina, Prof. Vasluianu Sorina Cadre didactice din invatamantul preuniversitar (care predau la gimnaziu si liceu) 145
20 Educatie interculturala - o sansă la integrare! 40 An școlar 2021-2022 Prof. Sandu Ion, Prof. Pană Ion Cadre didactice din invatamantul preuniversitar 145
21 Egalitate de sanse si stare de bine în scoală 40 An școlar 2021-2022 Prof. Borodea Gabriela, Prof. Tămârjan Cristina, Prof. Vild Theodora, Prof. Tonț Simona, Prof. Coteș Manuela-Nicoleta Personal didactic din invatamantul preuniversitar 145
22 Evaluarea competenţelor elevilor 22 An școlar 2021-2022 Prof. Crăciun Cătălin, Prof. Stroe Adrian Cadre didactice din invatamantul preuniversitar 90
23 Formarea cadrelor didactice care fac parte din comisia judeteana de organizare si desfasurare a probelor practice/orale în profilul postului si a inspectiilor speciale la clasă 25 An școlar 2021-2022 Inspectorii școlari aflați în funcție în anul școlar 2021-2022 Cadre didactice din invatamantul preuniversitar 90
24 Instrumente digitale, abordări creative în învătarea online 24 An școlar 2021-2022 Prof. Stancu Mariana, Prof. Militaru Nicoleta-Marilena Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 90
25 Limba engleză pentru implementarea proiectelor europene/internationale - nivel 1 24 An școlar 2021-2022 Prof. Păduraru Monica, Prof. Matache Adriana Cadre didactice din invatamantul preuniversitar 90
26 Managementul activităţilor de secretariat in unităţile de invăţământ preuniversitar 40 An școlar 2021-2022 Petre Liliana Personal didactic auxiliar care desfăsoară activităţi de secretariat în unităţile de învăţământ preuniversitar. 145
27 Marketing educational 40 An școlar 2021-2022 Insp. Șc. Gen. Prof. Mitrea Steluța-Iuliana, Prof. Borodea Gabriela, Prof. Vild Theodora Personal didactic din invatamantul preuniversitar 145
28 Notiuni avansate de birotică 40 An școlar 2021-2022 Prof. Șcheaua Liliana, Prof. Stancu Mariana, Ing. Dumitru Alexandru Personal didactic din invatamantul preuniversitar 145
29 Pedagogie digitala 40 An școlar 2021-2022 Prof. Tămârjan Cristina-Aurelia Cadre didactice din invatamantul preuniversitar 145
30 Predarea interactivă-utilizarea jocurilor educationale si a noii tehnologii pentru cresterea motivatiei învătării 24 An școlar 2021-2022 Prof. Tămârjan Cristina-Aurelia Cadre didactice din invatamantul preuniversitar 90
31 Predarea limbilor moderne prin activităti ludice 40 An școlar 2021-2022 Prof. Ștefan Cristina-Maria, Prof. Jalbă Marcela Personal didactic de predare 145
32 Pregătirea cadrelor didactice în vederea participării la concursul national de ocupare a posturilor vacante 40 An școlar 2021-2022 Inspectorii școlari aflați în funcție în anul școlar 2021-2022 Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 145
33 Pregătirea debutantilor în vederea sustinerii examenului national de definitivare în invatamant 40 An școlar 2021-2022 Prof. Dumitru P. Adriana, Prof. Marin Floare Personal didactic din invatamantul preuniversitar 145
34 Pregătirea metodică a cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor 40 An școlar 2021-2022 Inspectorii școlari aflați în funcție în anul școlar 2021-2022 Cadre didactice încadrate cu statut de suplinitor 145
35 Profesorul reflexiv-resursă pentru calitatea educatiei 40 An școlar 2021-2022 Prof. Borodea Gabriela, Prof. Vild Theodora, Prof. Stancu Mariana, Prof. Buzea Ileana Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 145
36 Profesorul-agent al schimbării 25 An școlar 2021-2022 Prof. Tonț Simona, Prof. Neagu Roxana, Prof. Bordei Veronica-Alina Cadre didactice din invatamantul preuniversitar 0
37 Resurse digitale pentru educatia timpurie 24 An școlar 2021-2022 Prof. Turcea N., Prof. Smeianu M., Prof. Tănase V., Prof. Bîrsan Mihaela, Prof. Zăvoianu Cristiana Cadre didactice din invatamantul pre?colar 90
38 Resurse digitale pentru invatamantul primar 24 An școlar 2021-2022 Prof. Nedelcu Luisa Cadre didactice din invatamantul primar 90
39 Resurse pentru instruirea online-aspecte particulare pentru ERT 24 An școlar 2021-2022 Prof. Burunov Marioara Cadre didactice din învăţământul preuniversitar 90
40 Scriere proiecte Erasmus + 30 An școlar 2021-2022 Prof. Tonț Simona Directori, cadre didactice interesate 0
41 Standardele de pregătire profesională – mijloc de elaborare a CDL-ului 40 An școlar 2021-2022 Prof. Roman Florina, Prof. Prelucă Carmelușca-Rica Personal didactic din invatamantul preuniversitar 145
42 START în e-Twinning 16 An școlar 2021-2022 Prof. Militaru Nicoleta Personal didactic din invatamantul preuniversitar 60
43 Strategii de comunicare pentru bibliotecile scolare 40 An școlar 2021-2022 Guzulescu Mariana –bibliotecar CCD Bibliotecari, profesori documentaristi, persoane cu studii medii sau superioare angajate ca bibliotecar, responsabili C.D.I 145
44 Valorificarea inteligentelor multiple cu ajutorul educatiei digitale 24 An școlar 2021-2022 Prof. Crăciun Cătălin Personal didactic din invatamantul preuniversitar 90
45Predarea centrata pe competente si promovarea RED in invatamantul primar32An școlar 2021-2022Prof. Matache GherghinaCadre didactice din invatamantul primar0
46Tehnici de comunicare si relationare40An școlar 2021-2022Personal didactic auxiliar
47Educatia nonformala outdoor - pedagogia abilitatilor de viata autonoma40An școlar 2021-2022Personal didactic din invatamantul preuniversitar
                 

      Cursuri acreditate:

Nr. crt.Titlul programuluiNr. orePerioadaFormatoriGrup țintă vizatTaxa curs (lei)Formular
1Compasiune și acțiune-program de prevenire a bullyingului în școală 15 credite (ASOCIAȚIA PROEURO-CONS SLATINA)60An școlar 2021-2022Prof. Borodea Gabriela-Profira, prof. Stancu Mariana, prof. Vild TheodoraCadre didactice din invatamantul preuniversitar220

formular 

2

Educație financiară

15 credite
62An școlar 2021-2022prof. Decu Mădălina, prof. Turcea Nicoleta-Cristina, prof. Mihăescu Mariana, prof. Pană Mihaela, prof. Bîrsan Mihaela, prof. Căciuloiu FlorentinaPersonal didactic de predare din invatamantul preuniversitar220

formular 

3

Educație pentru dezvoltare durabilă

30 credite
120An școlar 2021-2022Prof. Borodea Gabriela-Profira, prof. Dumitru Adriana, prof. Vild Theodora, prof. Barcari Rodica-Lumința, prof. Tămârjan Cristina-Aurelia, prof. Buzea IleanaCadre didactice din invatamantul preuniversitar420formular
4

Managementul educației permanente în unitățile de învățământ preuniversitar

22 credite
89An școlar 2021-2022Prof. univ.dr. Bucur Cristian, prof. Borodea Gabriela, prof. Buzea Ileana, prof. Tămârjan Cristina-Aurelia, prof. Vild Theodora, prof. Coteș Manuela Nicoleta, prof. Tonț SimonaCadre didactice din invatamantul preuniversitar320formular
5

Mangementul resurselor umane în instituțiile de învățământ preuniversitar

22 credite
89An școlar 2021-2022Prof. univ.dr. Păduraru Monica, prof. Borodea Gabriela, prof. Buzea Ileana, prof. Lambru Costinela Adina, prof. Coteș Manuela Nicoleta, prof. Copilău LauraCadre didactice din invatamantul preuniversitar320

 formular

6Ora de net-Folosirea utilă, creativă și sigură a Internetului-15 credite (Salvați Copiii România)60An școlar 2021-2022Prof. Borodea Gabriela-Profira, prof. Buzea Ileana,  prof. Stancu Mariana, prof. Vild TheodoraCadre didactice din invatamantul preuniversitar220

 formular

7Dezvoltarea managementului educațional în context european - DEMECO89An școlar 2021-2022rof. Borodea Gabriela-Profira, prof. Buzea Ileana,  prof. Tămârjan Cristina-Aurelia, prof. Vild TheodoraPersonal didactic de predare și personal didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și control din invatamantul preuniversitar0

 formular

8Educatia nonformala INDOOR si OUTDOOR - 22 credite89An școlar 2021-2022formular
9Educatie incluziva - 22 credite89An școlar 2021-2022formular


Formare continua


Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultima modificare

27.10.2021

   
Drept de autor  © 2021 Casa Corpului Didactic Ialomiţa

Toate drepturile rezervate

Web concept: Neagu Gabriel Ionuţ