- informaţii despre cursurile aflate in derulare şi cele viitoare le gasiţi la Oferta de programe

- înscrierile la cursuri se pot face prin mail, fax sau personal la sediul CCD conform fişei de înscriere

 

 Oferta sintetica de programe 2020-2021


Înscrierile se fac pe bază de dosar (conform adresei trimisă în școli), transmis pe adresa de mail: inscrieri@ccdialomita.ro.

Modelele de cereri se pot descărca de aici.

   Activitatea de formare continuă s-a mutat în online. Casa Corpului Didactic Ialomița vine în sprijinul cadrelor didactice și desfășoara cursuri avizate și acreditate, menite să contribuie la dezvoltarea personală și profesională a personalului didactic:

        Cursuri avizate (fără taxă de participare):

Inscrierile pentru cursurile desfasurate online se fac prin completarea formularelor de inscriere online.

             

Nr. crt.

Titlul programului

Nr. ore

Perioada

Formatori

Grup țintă vizat

Taxa curs (lei)

Formular

1

Abilitarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în vederea utilizării platformelor educaționale

24

An școlar 2020-2021

Prof. Șcheaua Liliana

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

90

formular 

2

Abilitarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru predarea online a limbilor moderne

24

An școlar 2020-2021

Prof. State Nora-Florența

Prof. Ștefan Maria-Cristina

Prof. Matache Adriana

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

90

formular 

3

Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare

16

An școlar 2020-2021

Prof. Turcea Nicoleta-Cristina

Prof. Stoica Claudia-Valentina

Prof. Matache Gherghina

Prof. Gălbenuș Victoriana

Cadre didactice din învățământul primar

60

 

4

Abilitarea profesorilor metodiști I.Ș.J.

16

An școlar 2020-2021

Inspectori școlari

Cadre didactice cu statut de metodist I.Ș.J.

0

 

5

Abordarea disciplinelor din aria curriculară matematică și științe din perspectiva transdisciplinarității

16

An școlar 2020-2021

Prof. Mihalache Daniela

Prof. Lisofschi Corina

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

60

 

6

Abordarea multidisciplinară a copiilor cu CES

40

An școlar 2020-2021

Prof. Neagu Ioana Mădălina

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

145

formular 

7

Administrarea rețelelor de calculatoare și a laboratoarelor informatice

40

An școlar 2020-2021

Ing. Dumitru Alexandru

Administratori ai rețelelor informatice din unitățile de învățământ preuniversitar, personal didactic din unitățile de învățământ preuniversitar

145

 

8

Antreprenoriatul – metodă  de  incluziune  socială

40

An școlar 2020-2021

Prof. Roman Florina

Prof. Prelucă Carmelușca-Rica

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

145

formular 

9

Aplicații și instrumente digitale pentru predarea disciplinelor socio-umane

24

An școlar 2020-2021

Prof. Dinu Gica

Pr. Prof. Stanciu Dragoș-Gabriel

Prof. Crăciun Cătălin

Prof. Coteș Manuela-Nicoleta

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

90

 formular

10

Asigurarea internă a calității în unitățile de învățământ preuniversitar

40

An școlar 2020-2021

Prof. Man Octavian

Prof. Man Tiberiu

Personal didactic din învățământul preuniversitar

145

 

11

Competențe digitale și legaturi sociale, în contextul digitalizării educatiei

40

An școlar 2020-2021

Prof. Simona Tonț

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

145

formular 

12

Competențe digitale și tehnici moderne de comunicare în structurile infodocumentare

40

An școlar 2020-2021

Guzulescu Mariana –bibliotecar CCD

Bibliotecari, profesori documentariști, persoane cu studii medii sau superioare angajate ca bibliotecar, responsabili C.D.I

145

formular 

13

Comunicarea scrisă și verbală. Tehnici de redactare pentru comunicarea internă și externă

40

An școlar 2020-2021

Prof. Petre Liliana

Personal didactic auxiliar-secretariat

145

14

Consiliere și dezvoltare personală

24

An școlar 2020-2021

Prof. Tămârjan Cristina-Aurelia

Prof. Opriș Stela

Cadre didactice care coordonează colective de elevi

90

formular 

15

Cultura organizațională de tip european

40

An școlar 2020-2021

Prof. Vild Theodora

Prof. Buzea Ileana

Personal didactic din învățământul preuniversitar

0

formular 

16

Cultura sănătății și securității în muncă

40

An școlar 2020-2021

Prof. Man Octavian

Prof. Man Tiberiu

Personal didactic/didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

145

 formular 

17

Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a învățării prin examene naționale, la disciplinele din programele de examene naționale

16

An școlar 2020-2021

Inspectori școlari

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

60

formular 

18

Digitalizarea orei de limbă și literatură română în contextul predării online

40

An școlar 2020-2021

Prof. Buzea Ileana

Prof. Vișan Valentina

Prof. Vancea Alina

Prof. Vasluianu Sorina

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

145

formular 

19

Formarea cadrelor didactice care fac parte din comisia județeană de organizare și desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă

25

An școlar 2020-2021

Prof. Stancu Mariana

Prof. Roman Florina

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

90

 formular

20

Instrumente digitale, abordări creative în învățarea online

24

An școlar 2020-2021

Prof. Stancu Mariana

Prof. Militaru Nicoleta-Marilena

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

90

formular 

21

Managementul formării continue

25

An școlar 2020-2021

Prof. Borodea Gabriela

Prof. Marin Floare

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

90

 

22

Metode, tehnici si instrumente de proiectare si organizare în învatamantul primar

40

An școlar 2020-2021

Prof. Stoian Maria

Prof. Petre Simona-Cristina

Personal didactic din învățământul preuniversitar

145

formular 

23

Noțiuni avansate de birotică

40

An școlar 2020-2021

Prof. Șcheaua Liliana

Prof. Stancu Mariana

Ing. Dumitru Alexandru

Personal didactic din învățământul preuniversitar

145

 formular

24

Predarea centrată pe competențe în învățământul primar

24

An școlar 2020-2021

Prof. Matache Gherghina

Personal didactic din învățământul preuniversitar

90

formular 

25

Predarea interactivă-utilizarea jocurilor educaționale și a noii tehnologii pentru creșterea motivației învățării

24

An școlar 2020-2021

Prof. Tămârjan Cristina-Aurelia

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

90

formular 

26

Pregătirea cadrelor didactice în vederea participării la concursul național de ocupare a posturilor vacante

40

An școlar 2020-2021

Prof. Barbu Anca-Maria

Prof. Dumitru P. Adriana

Personal didactic din învățământul preuniversitar

145

formular 

27

Pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ

40

An școlar 2020-2021

Prof. Dumitru P. Adriana

Prof. Marin Floare

Personal didactic din învățământul preuniversitar

145

formular 

28

Pregătirea metodică a cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor

40

An școlar 2020-2021

Prof. Turcea Nicoleta-Cristina

Prof. Barbu Anca-Maria

Personal didactic (suplinitori) din învățământul preuniversitar

145

formular 

 

29

Profesorul reflexiv-resursă pentru calitatea educației

40

An școlar 2020-2021

Prof. Borodea Gabriela

Prof. Vild Theodora

Prof. Stancu Mariana

Prof. Buzea Ileana

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

145

 formular

30

Profesorul-agent al schimbării

25

An școlar 2020-2021

Prof. Tonț Simona

Prof. Neagu Roxana

Prof. Bordei Veronica-Alina

Personal didactic din învățământul preuniversitar

0

formular 

31

Resurse digitale pentru educația timpurie

24

An școlar 2020-2021

Prof. Turcea N.

Prof. Smeianu M.

Prof. Tănase V.

Prof. Bîrsan Mihaela

Prof. Zăvoianu Cristiana

Cadre didactice din învățământul preșcolar

90

 formular

32

Resurse digitale pentru învățământul primar

24

An școlar 2020-2021

Prof. Nedelcu Luisa

Cadre didactice din învățământul primar

90

formular 

33

Resurse pentru instruirea online-aspecte particulare pentru ERT

24

An școlar 2020-2021

Prof. Burunov Marioara

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

 

90

formular 

34

Scriere proiecte Erasmus +

30

An școlar 2020-2021

Prof. Tonț Simona

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

110

formular 

35

Standardele de pregătire  profesională – mijloc de elaborare a CDL-ului

 

40

An școlar 2020-2021

Prof. Roman Florina

Prof. Prelucă Carmelușca-Rica

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

145

formular 

36

START în e-Twinning

16

An școlar 2020-2021

Prof. Militaru Nicoleta

Prof. Crăciun Cătălin

Prof. Stancu Mariana

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

60

formular 

37

Utilizarea mijloacelor informatice in predarea disciplinelor din aria curriculara științe, in mediul online

 

40

An școlar 2020-2021

Prof. Răducanu Laurentiu Valentin

Prof. Cocioc Viorel

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

 

145

 formular

               


      Cursuri acreditate:

Nr. crt.

Titlul programului

Nr. ore

Perioada

Formatori

Grup țintă vizat

Taxa curs (lei)

Formular

1

Compasiune și acțiune-program de prevenire a bullyingului în școală 15 credite (ASOCIAȚIA PROEURO-CONS SLATINA)

60

An școlar 2020-2021

Prof. Borodea Gabriela-Profira, prof. Stancu Mariana, prof. Vild Theodora

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

220

 

2

Educație financiară

15 credite

62

An școlar 2020-2021

prof. Decu Mădălina, prof. Turcea Nicoleta-Cristina, prof. Mihăescu Mariana, prof. Pană Mihaela, prof. Bîrsan Mihaela, prof. Căciuloiu Florentina

Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

220

formular 

3

Educație pentru dezvoltare durabilă

30 credite

120

An școlar 2020-2021

Prof. Borodea Gabriela-Profira, prof. Dumitru Adriana, prof. Vild Theodora, prof. Barcari Rodica-Lumința, prof. Tămârjan Cristina-Aurelia, prof. Buzea Ileana

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

420

formular 

4

Informatică și TIC pentru gimnaziu – cls. A V-a – 15 credite

(CCD Brăila)

 

60

An școlar 2020-2021

Prof. Șcheaua Liliana

Prof. Vasluianu Bogdan

Cadre didactice care predau Informatică și TIC în învățământul preuniversitar

 

220

 

5

Managementul educației permanente în unitățile de învățământ preuniversitar

22 credite

89

An școlar 2020-2021

Prof. univ.dr. Bucur Cristian, prof. Borodea Gabriela, prof. Buzea Ileana, prof. Tămârjan Cristina-Aurelia, prof. Vild Theodora, prof. Coteș Manuela Nicoleta, prof. Tonț Simona

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

320

 formular

6

Managementul emoțiilor. Strategii de prevenire a violenței în mediul școlar

22 credite

89

An școlar 2020-2021

Prof. univ. Bucur Cristian, prof. Borodea Gabriela, prof. Vild Theodora, prof. Barbu Anca, prof. Stancu Mariana

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

320

formular 

7

Mangementul resurselor umane în instituțiile de învățământ preuniversitar

22 credite

89

An școlar 2020-2021

Prof. univ.dr. Păduraru Monica, prof. Borodea Gabriela, prof. Buzea Ileana, prof. Lambru Costinela Adina, prof. Coteș Manuela Nicoleta, prof. Copilău Laura

 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

320

 formular

8

Ora de net-Folosirea utilă, creativă și sigură a Internetului-15 credite (Salvați Copiii România)

60

An școlar 2020-2021

Prof. Borodea Gabriela-Profira, prof. Buzea Ileana,  prof. Stancu Mariana, prof. Vild Theodora

 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar

220

 formular

              

Formularele sunt in curs de actualizare

Formare continua


 Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar


Documente mapa responsabil cu formarea continua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultima modificare

05.03.2021

   
Drept de autor  © 2006 Casa Corpului Didactic Ialomiţa

Toate drepturile rezervate

Web concept: Neagu Gabriel Ionuţ