- informaţii despre cursurile aflate in derulare şi cele viitoare le gasiţi la Oferta de programe

- înscrierile la cursuri se pot face prin mail, fax sau personal la sediul CCD conform cererii de înscriere

Cursuri aflate în derulare, an școlar 2022-2023

1. Egalitate de șanse și stare de bine în școală (avizat) - 28.10.2022-10.12.2022
2. Educație interculturală - o șansă la integrare (avizat) - 
28.10.2022-10.12.2022

Cursuri desfășurate în anul școlar 2021-2022

1. Educație pentru dezvoltare durabilă (acreditat) - 25.09.2021-22.11.2021
2. Managementul emoțiilor. Strategii de prevenire a violenței în mediul școlar (acreditat) - 13.11.2021-07.01.2022
3. Abilitarea metodiștilor ISJ (avizat) - 25.10.2021-06.11.2021
4. Managementul educației permanente în unitățile de învățământ preuniversitar (acreditat) - 27.12.2021-25.03.2022
5. Pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în invățământ (avizat) - 25.11.2021-22.01.2022
6. Consliere și dezvoltare personală (avizat) - 25.12.2021-07.01.2022
7. Dezvoltarea managementului educațional în context european (acreditat) - 29.01.2022-07.04.2022
8. Scriere proiecte în context Erasmus+ (avizat) - 10.01.2022-05.02.2022
9. Profesorul agent al schimbării (avizat) - 22.01.2022-14.02.2022
10. Evaluarea competențelor elevilor (avizat) - 29.01.2022-30.04.2022
11. Pregătirea metodică a cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor (avizat) - 18.02.2022-25.05.2022
12. Strategii de comunicare pentru biblioteci școlare online (avizat) - 01.04.2022-07.05.2022
13. Antreprenoriatul. Metodă de incluziune socială (avizat) - 09.07.2022-24.07.2022
14. Standarde de pregătire profesională - mijloc de elaborare a CDL (avizat) - 09.07.2022-20.07.2022

Cursuri desfășurate în anul școlar 2018-2019


1. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare (avizat)
    - grupa 1, GPP ”Dumbrava Minunată” Slobozia, 08.09.2018-10.09.2018, formator: Turcea Nicoleta
2. Învățarea științelor - Abordări metodologice moderne (acreditat)
    - grupa 1, CCD Ialomița, 13.10.2018-14.12.2018, formatori: Bordei Alina, Stalidi Alina
3. Strategii de aplicare a curriculumului pentru învățământul preșcolar (avizat)
    - grupa 1,2, GPP ”Junior” Slobozia, GPP ”Dumbrava Minunată” - 29.10.2018-11.11.2018, formator: Smeianu Marcela
4. Managementul abandonului școlar (acreditat)
    - grupa 1, 26.10.2018-08.12.2018, CNGM Urziceni
    - grupa 2, 25.11.2018-27.01.2019, IȘJ Ialomița, formatori: Borodea Gabriela, Coteș Nicoleta, Stancu Mariana, Barbu Anca, Vild Theodora
5. Școala incluzivă (acreditat)
    - grupa 1, 10.11.2018-20.12.2018, Liceul Pedagogic ”Matei Basarab” Slobozia, formatori: Dumitru Adriana, Lescae Iolanda
6. Abilitarea curriculară pentru predarea disciplinei ”Consiliere și Orientare” (acreditat)
     - grupa 1 - Slobozia, IȘJ Ialomița, 17.11.2018 - 25.01.2019 - formatori: Tămârjan Cristina, Lescae Iolanda, Opriș Stela
7. Abilitarea profesorilor metodiști IȘJ Ialomița (avizat)
    - grupa 1,2,3,4,5,6 - Slobozia, Inspectoratul Școlar Județean Ialomița - 01.11.2018- 12.11.2018
     formatori: Petre Simona, Beciu Elisabeta, Smeianu Marcela, Bordeiu Nela, Fătu Mioara, Stanciu Dragoș, Vasluianu Bogdan, Ciuperceanu Maria, Rotaru Aida, Coteș Nicoleta, Bordei Alina, Marin Ion, Tămârjan Cristina, Radu Elena, Mitu Vasile
8. Management educațional în sistem descentralizat (acreditat)
    - grupa 1 - Slobozia, Liceul Pedagogic ”Matei Basarab” - 29.11.2018-26.01.2019 - formatori: Dumitru Adriana, Turcea Nicoleta, Barcari Luminița
9. Pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ (avizat)
    - grupa 1,2,3 - Slobozia, Liceul Pedagogic ”Matei Basarab” - 23.11.2018-09.01.2019 - formatori: Dumitru Adriana, Marin Floare
10. Implementarea eficientă a politicilor de personal în învățământul preuniversitar (avizat)
    - grupa 1,2,3,4,5,6 - Slobozia, Inspectoratul Școlar Județean Ialomița - 23.11.2018- 26.01.2019, formatori: Lambru Adina, Vasluianu Bogdan

Cursuri desfășurate în anul școlar 2017-2018

1. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare (avizat)
    - grupa 1, grupa 2 - Slobozia - 07-09.09.2017 - formator: Turcea Nicoleta
2. Informatică și T.I.C. pentru gimnaziu - clasa a V-a (acreditat)
    - grupa 1 - Slobozia, Liceul Tehnologic ”Înălțarea Domnului” - 25.09-21.10.2017
    - grupa 2 - Slobozia, Liceul Tehnologic ”Înălțarea Domnului” - 26.09-21.10.2017
          formatori: Vasluianu Bogdan, Șcheaua Liliana
3. Educație interculturală - O șansă la integrare (acreditat)
    - grupa 1 - Urziceni, Școala Gimnazială ”I. H. Rădulescu” - 29.09-09.11.2017 - formatori: Condruț Ileana, Sandu Ion
    - grupa 2 - Slobozia, Liceul Tehnologic ”Înălțarea Domnului” - 09.11-21.12.2017 - formatori: Condruț Ileana, Sandu Ion
    - grupa 3 - Slobozia, Inspectoratul Școlar Județean Ialomița - 16.12-13.01.2018 - formatori: Condruț Ileana, Sandu Ion
4. Educația nonformală incluzivă - O altfel de educație - Șanse egale pentru toți copiii (avizat)
    - 20.10-04.11.2017  - formatori: Zainea Manuela
5. Managementul educației nonformale (acreditat)
    - grupa 1 - Fetești, Liceul Teoretic ”Carol I” - 21.10-08.12.2017
    - grupa 2 - Slobozia, Liceul Pedagogic ”Matei Basarab” - 30.11.2017-05.01.2018
    - grupa 3,4 - Urziceni, Școala Gimnazială ”I.H. Rădulescu” - 03.01.2018-08.02.2018
    - grupa 5 - Slobozia, Liceul Pedagogic ”Matei Basarab” - 06.02.2018-03.03.2018
    - grupa 6,7 - Fetești, Liceul Teoretic ”Carol I” - 16.03-15.04.2018
          formatori: Vild Theodora, Dumitru Adriana, Borodea Gabriela
6. Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de evaluare a învățării prin examene naționale, la disciplinele din programele de examene naționale (avizat)
    - grupa 1,2 - 28.10.2017-30.11.2017 - formator: Stancu Mariana
7. Pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ (avizat)
    - grupa 1,2 - Slobozia, Liceul Pedagogic ”Matei Basarab” - 28.10.2017-17.11.2017 - formatori: Dumitru Adriana, Marin Floare
8. Metodologia instruirii. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice fără studii corespunzătoare din învățământul preprimar (avizat)
    - 26.10.2017-05.11.2017 - formatori: Leuștean Mihaela, Smeianu Marcela
9. Strategii de aplicare a curriculum-ului pentru învățământul preșcolar. Managementul grupei/modalități de organizare a spațiului educațional (avizat)
    - 26.10.2017-10.11.2017 - formatori: Leuștean Mihaela, Smeianu Marcela
10. Curs de abilitare a cadrelor didactice debutante/necalificate din învățământul primar (avizat)
    - 03.11.2017-09.11.2017 - formatori: Petre Simona, Stoian Maria
11. Abilitarea profesorilor metodiști IȘJ Ialomița (avizat)
    - grupa 1,2,3,4,5,6 - Slobozia, Inspectoratul Școlar Județean Ialomița - 23.10.2017- 11.11.2017
           formatori: Petre Simona, Stoian Maria, Leuștean Mihaela, Smeianu Marcela, Grigoraș Simona, Stanciu Dragoș, Vasluianu Bogdan, Ciuperceanu Maria, State Nora. Coteș Nicoleta, Bordei Alina, Marin Ion, Pravăț Ionuț, Radu Elena, Mitu Vasile
12. Abilitarea curriculară pentru predarea disciplinei ”Consiliere și Orientare” (acreditat)
     - grupa 1 - Slobozia, Liceul Tehnologic ”Înălțarea Domnului”, 11.11.2017 - 15.12.2017 - formatori: Tămârjan Cristina, Lescae Iolanda, Opriș Stela
13. Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de implementare a noului curriculum la nivel gimnazial - limba română (avizat)
     - grupa 1,2,3,4,5 - 21.10.2017- 15.12.2017 - formator: Grigoraș Simona
14. Scriere proiecte Erasmus+ (avizat)
     -grupa 1,2,3,4,5- 04.12.2017- 18.02.2018 - formator: Tonț Simona
15. Dezvoltarea competențelor de evaluare ale cadrelor didactice pentru examenul de definitivare în învățământ și concursul pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar (acreditat)
     - grupa 1 - 27.01.2018 - 17.03.2018 - formatori: priof. univ. dr. Manolescu M., Borodea Gabriela, Coteș Nicoleta, Dumitru Adriana, Smeianu Marcela, Barcari Luminița, Lescae Iolanda
16. Managementul abandonului școlar (acreditat)
     - grupa 1 - Urziceni, Colegiul Național ”Grigore Moisil” - 07.02.2018-27.03.2018
     - grupa 2 - Slobozia, Inspectoratul Școlar Județean Ialomița - 10.03.2018-28.04.2018
     - grupa 3 - Fetești, Liceul Teoretic ”Carol I” - 05.04.2018-08.06.2018
     - grupa 4 - Urziceni, Colegiul Național ”Grigore Moisil” - 19.05.2018-23.06.2018
             formatori: Stancu Mariana, Borodea Gabriela, Barbu Anca, Coteș Nicoleta
17. Școala incluzivă (acreditat)
     - grupa 1,2 - Urziceni, Colegiul Național ”Grigore Moisil” - 14.03.2018-12.05.2018
     - grupa 3 - Slobozia, Liceul Pedagogic ”Matei Basarab” - 02.06.2018-01.07.2018
              formatori: Bănescu Camelia, Borodea Gabriela, Dumitru Adriana, Lescae Iolanda, Vild Theodora
18. Cultura informației în bibliotecile școlare (avizat)
      - grupa 1 -  Slobozia, Liceul Tehnologic ”Înălțarea Domnului”, 09.03.2018-31.03.2018 - formator: Guzulescu Mariana
19. Management educațional în sistem descentralizat (acreditat)
      - grupa 1,2 - Slobozia, Liceul Pedagogic ”Matei Basarab” - 17.03.2018-10.06.2018 - formatori: Dumitru Adriana, Turcea Nicoleta, Barcari Luminița
20. Educația elevilor cu CES (avizat)
      - grupa 1 - 17.03.2018-17.05.2018 - formator: Bănescu Camelia
21. Banca de date a formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar/Administrarea rețelelor de calculatoare și a laboratoarelor informatice (avizat)
      - grupa 1,2,3 - 15.01.2018-31.01.2018 - formator: Dumitru Alexandru
22. Managementul activităților de secretariat (avizat)
      - grupa 1,2 - Slobozia, Liceul de arte ”Ionel Perlea” - 05.05.2018-18.06.2018 - formator: Petre Liliana
23. Formarea cadrelor didactice care fac parte din comisia județeană de organizare și desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă (avizat)
      - grupa 1,2,3 - Slobozia, Inspectoratul Școlar Județean Ialomița - 11.04.2018-09.05.2018 - formatori: Vasluianu Bogdan, Lambru Adina

Simpozionul național ”Școala și viața” 2018 - expoziție

Evenimente viitoare

 
  • Anul scolar 2022-2023:

Conferinta internationala Ersamus+ - 13.10.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultima modificare

13.10.2022

   
Drept de autor  © 2006 Casa Corpului Didactic Ialomiţa

Toate drepturile rezervate

Web concept: Neagu Gabriel Ionuţ